หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมาตรฐานฯ  ชั้น บี2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์  วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปางหมู ชั้น 2 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปางหมู ชั้น 2 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสะบันงา ชั้น  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
21
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
485
 เดือนที่ผ่านมา 
1,123
 ปีนี้ 
9,908
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
30,968
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561