หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
            ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา เรื่อง การบริหารความเสี่ยง  ในการวิพากษ์แผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกลาง  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจศูนย์ประสานงาน (พอ.สธ.)  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกลาง  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมเอื้องแววมยุรา  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะครุศาสตร์  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ(สบันงา)  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนา ชั้น บี2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
19
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
485
 เดือนที่ผ่านมา 
1,123
 ปีนี้ 
9,908
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
30,968
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561