หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
            โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี” วันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรคุณกรีภพ บูรพาแสงสูรย์ จากสำนักงานการตรวจตรวจเงินแผ่นดิน และคุณนัทธพงศ์ กัลชาญพิเศษ จากผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาต...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสบันงา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะครุศาสตร์ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจ ร.ร.สาธิตฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.สาธิตฯ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสถาบันวิจัยและพัทยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม คณะวิทยาการจัดการ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
3
 เมื่อวาน 
4
 เดือนนี้ 
245
 เดือนที่ผ่านมา 
761
 ปีนี้ 
2,054
 ปีที่ผ่านมา 
3,754
   ทั้งหมด 
5,808
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561