หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
            การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง ศูนย์ภาษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องเรียน ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
            โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อโอกาสและความอยู่รอดขององค์กร วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://meet.google.com/qgh-rdhu-trz...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
            การบริการให้คำปรึกษา การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องออนไลน์ https://meet.google.com/cob-sxtw-bmt...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
            ประชุมเปิดหน่วย ในวันศุกร์ที่  8  ตุลาคม  2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์...

จันทนา พรมเสน / ข่าว ,  จันทนา พรมเสน / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
            ประชุมเปิดหน่วย ในวันอังคารที่ 5  ตุลาคม  2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์...

จันทนา พรมเสน / ข่าว ,  จันทนา พรมเสน / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
            ประชุมเปิดหน่วย ในวันอังคารที่ 5  ตุลาคม  2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์...

จันทนา พรมเสน / ข่าว ,  จันทนา พรมเสน / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
            ประชุมเปิดหน่วยคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ ...

จันทนา พรมเสน / ข่าว ,  จันทนา พรมเสน / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
            ประชุมเปิดหน่วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ในวันอังคารที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมออนไลน์
...

จันทนา พรมเสน / ข่าว ,  จันทนา พรมเสน / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
            การให้คำปรึกษาเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 วิทยาลัยนานาชาติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
            ให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่  16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
8
 เมื่อวาน 
16
 เดือนนี้ 
861
 เดือนที่ผ่านมา 
728
 ปีนี้ 
11,012
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
32,072
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561