หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสบันงา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะครุศาสตร์ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจ ร.ร.สาธิตฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.สาธิตฯ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสถาบันวิจัยและพัทยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม คณะวิทยาการจัดการ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักจัดการศึกษาทั่วไปฯ วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะครุศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
26
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
485
 เดือนที่ผ่านมา 
1,123
 ปีนี้ 
9,908
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
30,968
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561