หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมริมใต้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมริมใต้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
            ครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมริมใต้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมริมใต้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจศูนย์ภาษา วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักหอสมุด วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมริมใต้ ศูนย์บริหารกลาง ชั้น 2 แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
17
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
485
 เดือนที่ผ่านมา 
1,123
 ปีนี้ 
9,908
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
30,968
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561