หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
            การให้คำปรึกษาเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 วิทยาลัยนานาชาติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
            ให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่  16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานอธิการบดี  วันที่ 25  กันยายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 22  กันยายน  2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 16  กันยายน  2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา วันที่ 16  กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานงานสภามหาวิทยาลัย  วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมริมใต้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานศูนย์ภาษา  วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักบริหารศูนย์แม่ริม  วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
10
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
485
 เดือนที่ผ่านมา 
1,123
 ปีนี้ 
9,908
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
30,968
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561