หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักหอสมุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักหอสมุด ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักศิลปะและวัฒวนธรรม วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
            กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรท่าน ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชื่น อดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ พร้อมด้วยบุคลากร วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานอธิการบดี วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
            กิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
            โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี” วันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรคุณกรีภพ บูรพาแสงสูรย์ จากสำนักงานการตรวจตรวจเงินแผ่นดิน และคุณนัทธพงศ์ กัลชาญพิเศษ จากผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาต...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
25
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
485
 เดือนที่ผ่านมา 
1,123
 ปีนี้ 
9,908
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
30,968
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561