หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
            ปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
            เปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันที่11ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
            เยี่ยมศูนย์ศึกษาพระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 26 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
            ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
            รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามหนังสือ กค 0409.2/ว 399 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
            
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม.) วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา 
...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานอธิการบดี วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
37
 เมื่อวาน 
76
 เดือนนี้ 
213
 เดือนที่ผ่านมา 
1,107
 ปีนี้ 
10,036
 ปีที่ผ่านมา 
12,917
   ทั้งหมด 
44,013
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561