หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะครุศาสตร์ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจ ร.ร.สาธิตฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.สาธิตฯ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสถาบันวิจัยและพัทยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม คณะวิทยาการจัดการ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักจัดการศึกษาทั่วไปฯ วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะครุศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
            เปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยนานาติ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
250
 เดือนที่ผ่านมา 
1,107
 ปีนี้ 
10,073
 ปีที่ผ่านมา 
12,917
   ทั้งหมด 
44,050
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561