หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักวิเทศสัมพันธ์  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
            ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง  สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักหอสมุด วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจบัณฑิตวิทยาลัยวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจวิทยาลัยนานาชาติ  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานบริหารจัดการศึกษาทั่วไปฯ  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา วันที่ 15 กรกราคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดิจิทัลฯ  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
12
 เมื่อวาน 
37
 เดือนนี้ 
485
 เดือนที่ผ่านมา 
1,123
 ปีนี้ 
9,908
 ปีที่ผ่านมา 
9,901
   ทั้งหมด 
30,968
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561