หน้าแรก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน

 โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

      สำนักงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7

 

โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

      สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ/ปรึกษาระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการปฎิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และคุ้มค่า

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
27
 เมื่อวาน 
16
 เดือนนี้ 
400
 เดือนที่ผ่านมา 
446
 ปีนี้ 
4,543
 ปีที่ผ่านมา 
3,754
   ทั้งหมด 
8,297
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561