หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ(สบันงา)  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
            ปิดหน่วยรับตรวจคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนา ชั้น บี2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมาตรฐานฯ  ชั้น บี2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์  วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
            เปิดหน่วยรับตรวจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
18
 เมื่อวาน 
5
 เดือนนี้ 
407
 เดือนที่ผ่านมา 
541
 ปีนี้ 
948
 ปีที่ผ่านมา 
7,405
   ทั้งหมด 
12,107
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561