หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  08 ตุลาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
            โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
            ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
            สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว จังหวัดเชียงใหม่
...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
            ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว จังหวัดเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
            ...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 กันยายน 2566
            เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการประชุม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ และรองศาสตราจารย์ กาญจนา ศิริกุลรัตน์ กรรมการ และนางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ เลขานุการ พร...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
            ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว จังหวัดเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
            เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับเชิญมาให้ความรู้ คำปรึกษา (consulting) เรื่อง"การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
            ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว จังหวัดเชียงใหม่...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
            
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาตม 2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมริมใต้ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม โดยมีนางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากรทุกท่านร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน
...

สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ข่าว ,  สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ / ภาพ

 
 

นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
28
 เมื่อวาน 
68
 เดือนนี้ 
1,984
 เดือนที่ผ่านมา 
2,471
 ปีนี้ 
8,614
 ปีที่ผ่านมา 
15,355
   ทั้งหมด 
69,039
 เริ่มบันทึกวันที่ 20/09/2561